Om høsten og vinteren trekker vi inn, fyrer i peisen og tenner levende lys. Dette øker brannfaren, men hvor gode er vi til å snakke om hva vi skal gjøre dersom det det begynner å brenne hjemme?

Gjør deg kjent med rømningsplanen
Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med rømningsplanen og branninstruksen som er utarbeidet for hver leilighet. Disse henger lett tilgjengelige i entreen i hver av leilighetene.

Bli enig om hva dere skal gjøre
En samtale rundt middagsbordet for å bli enige om møtested ved brann kan også være et enkelt tiltak for å øke tryggheten, både for store og små. I tillegg er anbefalingen fra brannvesenet å gjennomføre en brannøvelse hjemme, for å sikre at alle er kjent med rømningsveier og slukningsutstyr.

Regelmessig sjekk av røykvarsleren
Alle leilighetene hos oss er utstyrt med minst en røykvarsler, enten på strøm eller batteri. Et viktig tiltak i brannforebyggende arbeid er å innarbeide rutiner for jevnlig sjekk av disse.  Vi deler ut batterier hvert år, og anmoder alle de som har røykvarsler med batteri om å teste denne etter at batteriet er byttet. Også de som har røykvarsler på strøm er ansvarlig for å sørge for at denne virker.

Tips for å forebygge brann
– Vær forsiktig med levende lys og varmekilder.
– Unngå lading av mobil, telefon og pc om natta.
– Vær påpasselig ved bruk av komfyr og stekeovn.

For mer informasjon om brannforebyggende tiltak og brannsikkerhet i våre leiligheter, se  brannsikkerhet.