Mange på boområdet arbeider turnus, unngå derfor unødig støy til enhver tid på døgnet. Alle må vise hensyn til naboer!

Den enkelte beboer er ansvarlig for at sine besøkende også følger reglene for ro og orden:
Det skal være ro på hverdager fra kl. 22.00 – 06.00.
Lørdager/dager før helligdager skal det være ro fra kl. 23.00.
Dører til entreer og trapperom skal lukkes uten støy.
Høylytt tale og bruk av musikkanlegg/instrumenter er ikke tillatt før kl. 08.00.
Det skal være stille utenfor boligene (leilighetene) etter kl. 22.00.

Dører
Dører til kjelleren skal alltid være låst. Det gjelder også dørene ved fellesvaskeriene.
Hovedinngangsdør skal være låst etter kl. 22.00.

Bad, toalett og vaskerom
Det er ikke tillatt å lage hull/bruke festemidler i badevegger, da fuktskader kan oppstå (erstatningsansvaret kan bli stort).
Det må kun kastes toalettpapir i toalettet (kjøkkenpapir/pads/hansker/engangskluter tetter).
Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i toalett, vask eller sluk.
Skyll alle sluk med varmt vann av og til.
Sluk i bad skal renses 1 gang i måneden.
Fjern det som tetter sluket (f.eks. hår, fett og såperester).
Bruk biologiske rensemidler jevnlig (vi anbefaler MUDIN, som kjøpes i rørleggerforretninger).
PLUMBO skal ikke brukes da den kan skade plastrør og pakninger.

Innemiljø
Ventiler skal være åpne til enhver tid.

Lagring og renhold
Trapperom og ganger skal ha frie arealer for best mulig rømningsvei og vask.
Lagring av sykler, ski, akebrett, barnevogner m.m. må skje i egen eller felles bod (merk da m/leilighetsnr.).
Fellesoppganger vaskes av rengjøringsbyrå (beboer må selv vaske utenfor sin entrédør).
Husk – ta inn matter på vaskedag.
Matter og sko må holdes innenfor egen entrédør.

Parkering
Se våre parkeringsbestemmelser for mer informasjon om parkeringsforholdene på området.

Røyking
Røyking er ikke tillatt i boligen, trappeoppganger og andre fellesområder. Dette gjelder også utomhus (bl.a. balkonger), dersom det er til sjenanse for andre/naboer.

Søppel og avfall
Matavfall skal i grønne poser. På boligområdet er det hengt opp skap hvor det ligger grønne matavfallsposer, se kart for plassering. Plast skal i restavfall, papp og papir skal i egen beholder og glass- og metallemballasje skal i egne returpunkt. Annet avfall må beboer selv bringe til kommunal fyllplass.

Fellesvaskeri og lufting av tøy
Vaskemaskiner og tørketromler kan benyttes frem til kl. 21.00.
Vaskerom ryddes etter bruk og luftes etter behov.
Balkonger, vinduer og trappeoppganger skal ikke brukes til banking, risting eller lufting av tøy, tepper, sengeklær og lignende.
Tepper skal ikke henge ute søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai.

Oppheng
Festemidler i (vegger), dører og vinduer er forbudt.
Benytt X-kroker som ikke unødig riper opp veggene (eller så små fester som mulig) for oppheng av bilder.
Veggmontert TV/flatskjerm er ikke tillatt. Det vil skade veggen såpass mye at du må påregne å erstatte utbedring av vegg ved fraflytting.
Det må ikke gjøres forandringer eller annen fast montering uten å søke skriftlig tillatelse via vårt kontaktskjema.

El.anlegg
Leietaker må ikke foreta endringer på det elektriske anlegget. All elektrisk montasje utføres av Stiftelsen Ahus Boligselskap sin faste leverandør.

Utendørs – grilling/badebasseng/trampoliner
Grilling på balkong i blokkene er ikke tillatt pga. brannfaren.
Benytt gjerne helårsgrillene som står i Søsterveien, Hagasvingen, Nordbyringen og Nordbykroken.
Trampoliner og badebasseng er av sikkerhetsmessige hensyn ikke tillatt.

Henvendelser til boligstiftelsen
Feil eller mangler vedrørende boligen sendes via eget skjema.

Generelle spørsmål sendes via vårt kontaktskjema.