Mange på boområdet arbeider turnus, unngå derfor unødig støy til enhver tid på døgnet. Alle må vise hensyn til naboer!

Den enkelte beboer er ansvarlig for at sine besøkende også følger reglene for ro og orden:
Det skal være ro på hverdager fra kl 22.00 – 06.00.
Lørdager/dager før helligdager skal det være ro fra kl. 2300.
Dører til entreer og trapperom skal lukkes uten støy.
Dang, høylytt tale og bruk av musikkanlegg/instrumenter er ikke tillatt før kl. 0800.
Det skal være stille utenfor boligene (leilighetene) etter kl 2200.

Dører
Dører til kjelleren skal alltid være låst.
Hovedinngangsdør skal være låst etter kl. 2200.
Bad, toalett og vaskerom.
Det er ikke lov å lage hull i badevegger, da fuktskader kan oppstå (erstatningsansvaret kan bli stort).
Det må kun brukes toalettpapir (kjøkkenpapir tetter toalettet!).
Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i toalett, vask eller sluk.
Skyll alle vasker med varmt vann av og til.

Innemiljø
Ventiler skal være åpne til en hver tid.
Sluk i bad skal renses 1 gang i måneden.
Fjern det som tetter sluket (f.eks hår, fett og såperester).
Monter en hårsamler i dusjen (renser du denne jevnlig slipper du noe av problemet lenger nede i sluket).
Bruk biologiske rensemidler jevnlig (vi anbefaler MUDIN, som kjøpes i rørleggerforretninger).
PLUMBO skal ikke brukes da den kan skade plastrør og pakninger.
Bruk gummihansker og unngå å puste inn gassene fra avløpsåpnere.
Kjerringrådet for avløpsrens henter du fra kjøkkenskapet: Bland 1/2 dl eddik og litt bakepulver eller natron- hell i avløpet, og skyll grundig med kokvarmt vann. La virke før du skyller igjen.

Lagring og renhold
Trapperom og ganger skal ha frie flater for best mulig rømningsvei og vask.
Lagring av sykler, ski, akebrett, barnevogner mm må skje i egen eller felles bod (merk da m/leilighetsnr).
Fellesoppganger vaskes av rengjøringsbyrå (beboer må selv vaske utenfor sin entrédør).
Husk – ta inn matter på vaskedag.
Matter, sko, avfallsposer må holdes innenfor egen entrédør.

Parkering
Se Parkeringsbestemmelser for mer informasjon om parkeringsforholdene på området.

Røyking
Røyking er ikke tillatt i boligen, trappeoppganger og andre fellesområder. Dette gjelder også utomhus (bl a balkonger), hvis det er til sjenanse for andre/naboer.

Søppel og avfall
Husholdningsavfall og papir skal pakkes/brettes og legges i avfallsbeholder,
annet avfall må beboer selv bringe til kommunal fyllplass.

Fellesvaskeri og lutfting av tøy
Vaskemaskiner og Tørketromler kan benyttes frem kl. 2100.
Vaskerom ryddes etter bruk og luftes etter behov.
Balkonger, vinduer og trappeoppganger skal ikke brukes til banking, risting eller lufting av tøy, tepper, sengklær og lignende.
Tøy eller tepper skal ikke henge ute søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai.

Oppheng med mer
Spikring i (vegger), dører og vinduer er forbudt.
Benytt X-kroker som ikke unødig riper opp veggene(eller så små fester som mulig) for oppheng av bilder.
Veggmontert TV vil skade vegg såpass mye at du må påregne å erstatte utbedring av vegg ved fraflytting.
Vet må ikke foretas forandringer eller annen fast montasje uten å søke skriftlig tillatelse.

El.anlegg
Leietaker må ikke foreta endringer på det elektriske anlegg. Ønsker må forespørres og avtales med boligstiftelsen.
Utendørs – grilling/plaskebasseng/trampoliner.
Grilling på balkong i blokkene er ikke tillatt pga brannfaren.
Benytt gjerne helårsgrillene (runde av stål) som står i Søstervegen, Hagasvingen, Nordbyringen og Nordbykroken.
trampoliner og plaskebasseng er av sikkerhetsmessige hensyn ikke tillatt å sette opp på boligområdet.

Henvendelser til boligstiftelsen
Spørsmål vedrørende boligene sendes til post@ahusbolig.no.
Ved feil eller mangler i boligen benyttes skjema for feil og mangler.