Kontrakt/avtaledokumenter signeres i forkant av overtakelsen. Signeringen skjer elektronisk ved bruk av BankID. På overtakelsesdagen hentes nøkler på vårt kontor i Sykehusveien 20, nærmere tidspunkt avtales på forhånd. Husk å ta med legitimasjon og kvittering for innbetalt forskuddsleie.

HJK
Illustrasjon:Pixabay

Dårlig rengjøring
Er leiligheten dårlig rengjort, skal det varsles uten ugrunnet opphold til post@ahusbolig.no, senest påfølgende virkedag kl. 12.00. Legg gjerne ved bilder. Manglende renhold vil da bli rettet opp. Møbler og annet inventar må plasseres slik at ønsket renhold kan utføres lett. Senere klage på rengjøringen kan bli avvist om ikke dette er varslet iht. ovennevnte.

Tekniske mangler
Tekniske mangler som oppdages ved overtakelse må varsles innen 14 dager ved å fylle ut skjema for feil og mangler. Er klagen ikke mottatt innen nevnte tidsfrist, anses leiligheten som overtatt og godkjent.

Innboforsikring
Som leietaker hos oss er du ikke dekket av innboforsikring, og vi anbefaler på det sterkeste at du har en avtale om dette. En god innboforsikring kan dekke inventar, løsøre og eventuelt utgifter til alternativ bolig. For mer informasjon, se Innboforsikring.

Husleie/forskuddsleie
Husleien vil bli trukket fra lønn der det er mulig. Ved første husleietrekk vil du bli trukket for resterende dager i innflyttingsmåneden og påfølgende måned. I andre tilfeller, der trekk i lønn ikke er mulig, vil faktura bli tilsendt med forfall den 15. i måneden. For mer informasjon om betaling av husleie, se Innbetaling av husleie.

Boder og postkasser
Det følger med bod til alle våre leiligheter. Her finner du plassering av bod og postkasser.

Parkering
På boligområdet finnes det flere muligheter for parkering. Beboerparkering og gjesteparkering som (begge) krever parkeringstillatelse. Det er også mulig å søke om leie av carport, fellesgarasje og separate garasjer. Se parkeringsbestemmelser for priser og kart.

Nøkler
Alle beboere skal få to nøkkelbrikker ved overtakelse av leiligheten. Det er mulig å bestille flere brikker ved å sende en henvendelse til boligstiftelsen. Hver nøkkelbrikke koster kr 900,-.

TV og internett
Tv-pakke og internett er inkludert i husleien. Det er Telia som er vår TV- og internettleverandør. For mer informasjon se TV og internett.

Komfyrvakt og aquastop
Alle våre leiligheter er utstyrt med komfyrvakt og aquastop.  Her finner du brukerveiledningen til disse.

Ordensregler
Alle må vise hensyn til naboer! Vi ber alle våre nye beboere om å lese ordensreglene.