Stiftelsen Ahus Boligselskap har til tider ledige garasjeplasser som kan leies av leietakere på boligområdet. Det er ingen hevd på garasjeplasser. Boligstiftelsens tilbud og etterspørsel avgjør hvorvidt tilbud kan gis, og hvor tilbud om garasjeplass gis. Minste leietid er 1 år.

Ved å søke garasjeplass aksepteres betingelsene:
Det tillates per i dag dessverre ikke parkering av elbiler i våre garasjeanlegg, men du kan søke garasjeplass i separat garasje og carport. Per i dag er bakgrunnen for dette at brannenergien er mindre og utvikler seg saktere, og slokkearbeidet må utføres på en annen måte og kan ta lengre tid. Det er også nødvendig å ta hensyn til røyken på en annen måte. I tillegg vil ikke en redningsbil komme til bilene pga. lave tak. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#elbiler-lading-og-brannfare.

Ettersom det per i dag ikke er tilrettelagt for lading av elbiler på boligområdet tillates det derfor ikke lading av elbiler.

Søknadsskjema
Søk garasje