Vil du si si opp leieavtalen din må du sende skriftelig beskjed om dette. Oppsigelsestiden løper fra og med den 1. i hver måned etter at skriftlig oppsigelse er levert.

(Illustrasjon: husleieloven.htu.no)

Oppsigelsestid
Oppsigelsestiden gjelder fra den 1 i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

  • Oppsigelsestiden er 1 kalendermåned for hybler/leiligheter med inntil ett soverom.
  • For større leiligheter er fristen 3 kalendermåneder.

Merk: Dersom man er på aktiv boligjakt, kan man si opp med forbehold.

Avtale om utsjekk / innlevering av nøkler
Ta kontakt med oss minst fem dager før planlagt utflyttingsdato for å avtale tid for sjekk av leiligheten, sendes via post@ahusbolig.no (ikke avtalt sjekk belastes med kr 500). Utsjekk foretas uten leietaker tilstede. Tilbakemelding på utsjekk gis kun ved avvik. Nøkler må ikke legges i postkassen.

Tilbakebetaling av depositum/forskuddsleie
Depositum/forskuddsleie utbetales senest 2 måneder etter fraflytting, jfr. leiekontrakten pkt. 2. Utbetaling forutsetter at utsjekk er godkjent, og nøkler/parkeringstillatelse er tilbakelevert.

Merk: Mangelfull informasjon fra deg kan også medføre forsinkelser i utbetaling av depositum/forskuddsleie. Vi ber deg derfor fylle oppsigelsesskjemaet så nøyaktig som mulig.

Oppsigelsesskjema