Vil du si si opp leieavtalen din må du sende skriftlig beskjed om dette. Oppsigelsestiden løper fra og med den 1. i hver måned etter at skriftlig oppsigelse er levert.

(Illustrasjon: husleieloven.htu.no)

Oppsigelsestid
Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

  • Oppsigelsestiden er 1 kalendermåned for hybler/leiligheter med inntil ett soverom.
  • For større leiligheter er fristen 3 kalendermåneder.

Merk: Dersom man er på aktiv boligjakt, kan man si opp med forbehold.

Avtale om utsjekk / innlevering av nøkler
For å avtale tid for sjekk av leiligheten kontakt oss via post@ahusbolig.no minst fem dager før planlagt utflyttingsdato (ikke avtalt sjekk belastes med kr 500). Utsjekk foretas uten leietaker tilstede. Du får en tilbakemelding når den er utført. Innlevering av nøkler avtales etter godkjent utsjekk. Nøkler må ikke legges i leiligheten eller postkassen.

Tilbakebetaling av depositum/forskuddsleie
Depositum/forskuddsleie utbetales senest 2 måneder etter fraflytting, jfr. leiekontrakten pkt. 2. Utbetaling forutsetter at utsjekk er godkjent og nøkler er tilbakelevert.

Merk: Mangelfull informasjon fra deg kan også medføre forsinkelser i utbetaling av depositum/forskuddsleie. Vi ber deg derfor fylle oppsigelsesskjemaet så nøyaktig som mulig.

Søknadsskjema
Oppsigelsesskjema