Dersom du ønsker å søke om bytte av bolig gjør du dette ved å sende inn skjema for bytte av bolig, se nederst på siden.

(Illustrasjon: hereinthishouse.com
(Illustrasjon: hereinthishouse.com)

Behandlingstid
Ved søknad om bytte av bolig, må det påberegnes ventetid. Dette skyldes bl.a. at alle nye søknader skal prioriteres før byttesøknader. (I tillegg sier våre tildelingsregler at overflyttinger skal begrenses. Det står bl.a. at leietaker må bo i tildelt bolig minimum ett år.)

Gebyr ved bytte
Dette er for tiden kr 1.500,-.

Søknadsskjema
Søknad om bytte av bolig