Dersom du ønsker å søke om bytte av bolig gjør du dette ved å sende en skriftelig henvendelse til oss.

(Illustrasjon: hereinthishouse.com
(Illustrasjon: hereinthishouse.com)

Behandlingstid
Av hensyn til effektiv boligdrift, søkes antallet overflyttinger begrenset. Det kan derfor ta noe tid før du eventuelt får tilbud om bytte av bolig. Vanlig praksis er at leietaker må bo i tildelt bolig minst ett år før det kan vurderes overflytting. Tilbud om større/ annen bolig kan likevel gis dersom det ikke var en objektivt tilfredsstillende bolig tilgjengelig da søknaden ble behandlet.

Administrasjonsgebyr
Merk at det påløper gebyr for bytte av bolig.

Søknadsskjema
Søknad om bytte av bolig