Dersom du ønsker å fornye din leiekontrakt må du gjøre dette ved å sende inn søknad minst to måneder før din kontrakt utløper. Dersom din søknad blir innvilget vil du få en ny leieavtale for boligen.

illustrasjon: Pixabay

Behandling av søknadene
Søknadene behandles fortløpende. For at du skal få en så rask tilbakemelding som mulig anbefaler vi at informasjon om eventuelle endringer i ansettelsesforholdet ditt, eller annet av betydning legges ved søknaden. Ved vurdering kan boligenes rehabiliteringsbehov og samlet boligdrift være utslagsgivende. Dette betyr at den som har bodd lengst ikke nødvendigvis får avslag først.

Kontraktslengde
Får du tilsagn, og er fast ansatt vil du normalt få tilbud om en ny 3-års kontrakt. Vi forbeholder oss retten til å avkorte leietiden dersom det er planlagt rehabilitering av leiligheten i løpet av kontraktstiden.

Som vikar vil du få tilbud om leie tilsvarende vikariatets lengde.

Administrasjonsgebyr
Vi gjør oppmerksom på at det påløper et gebyr på kr. 500 i forbindelse med saksbehandlingen.

Søknadsskjema
Søknad om fornyelse av kontrakt