Stiftelsen Akershus universitetssykehus Boligselskap er en privat stiftelse som har til formål å leie ut personalboliger til ansatte ved Akershus Universitetssykehus.

Vi drifter, vedlikeholder og formidler utleie av 600 utleie-enheter, og jobber for at vi gjennom effektiv boligdrift skal kunne tilby et godt og nøkternt boligtilbud.

Vi er dag 11 ansatte fordelt på en administrativ avdeling, og en driftsavdeling med egne håndverkere.