Her finner du prisoversikt på ulike gebyrer og tjenester vi tilbyr knyttet til ditt leieforhold.

Adminstrasjonsgebyr ved:

  • for sen tilbakemelding ved overtakelse: kr 1.500,-
  • utvidelse av leiekontrakt: kr 500,-
  • bytte av bolig: kr 1.500,-
  • ikke avtalt sjekk av boligen ved utflytting: kr 500,-

Gebyrer for diverse tjenester: 

  • innlåsning: kr 500,-
  • mistet nøkler (umerket): kr 400,-
  • mistet kodebrikke: kr 400,-
  • mistet parkeringsbevis: kr 500,-
  • ekstra parkeringsbevis: kr 500,