Leieperiode inntil 1 uke
Avbestillingen må være sendt per e-post senest kl. 0900, fire virkedager før leieperioden starter.
Skjer avbestillingen senere enn dette tidspunktet, og hybelen ikke kan leies ut til en annen, betaler avdelingen/vikaren prisen for bestilt opphold.
Dersom vikaren uteblir uten avbestilling, må avdelingen/vikaren betale for bestilt opphold.

Leieperiode over 1 uke
Avbestillingen må være sendt per e-post senest virkedager før leieperioden begynner.
Skjer avbestillingen senere enn dette tidspunkt, og hybelen ikke kan leies ut til en annen, betaler avdelingen/vikaren prisen for én ukes opphold.
Dersom vikaren uteblir uten avbestilling, må avdelingen/vikaren betale for bestilt opphold.