Velkommen som leietaker!

Illustrasjon Pixabay

Henvendelser til boligstiftelsen
Vi ønsker at alle henvendelser vedrørende boligforholdet gjøres skriftlige. Dette gjelder også henvendelser vedrørende behov for vedlikehold eller reparasjoner. Du kan nå oss på post@ahusbolig.no, eller du kan fylle ut og sende inn kontaktskjema. Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.

Ved behov for (ekstraordinær) assistanse utenfor ordinær arbeidstid, kan Sikkerhetstjenesten v/Ahus kontaktes på tlf. 679 69 000.

Dine meninger er viktige for oss
Vi ønsker hele tiden å bli bedre og setter stor pris på dine tilbakemeldinger. Ved å gi oss enten ris eller ros – eller begge deler – gir du oss muligheten til å bli stadig bedre. Har du noe å si oss ber vi deg fylle ut kontaktskjema, eller legg en lapp i postkassen utenfor kontoret. Alle henvendelser vil, dersom ønsket, bli holdt anonyme.