Velkommen som leietaker!

Illustrasjon Pixabay

Henvendelser til boligstiftelsen
Vi ønsker at alle henvendelser vedrørende boligforholdet gjøres skriftlig. Du kan fylle ut og sende inn kontaktskjema eller du kan nå oss på post@ahusbolig.no. Du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.

Ved behov for (ekstraordinær) assistanse utenfor ordinær arbeidstid, kan Sikkerhetstjenesten v/Ahus kontaktes på tlf. 679 69 000.

Feil og mangler i leiligheten, på bygg eller boligområdet
Dersom du oppdager feil eller mangler ber vi deg om å fylle ut skjema for feil og mangler.

Dine meninger er viktige for oss
Vi ønsker hele tiden å bli bedre og setter stor pris på dine tilbakemeldinger. Ved å gi oss enten ris eller ros – eller begge deler – gir du oss muligheten til å bli stadig bedre. Har du noe å si oss ber vi deg fylle ut kontaktskjema. Alle henvendelser vil, dersom ønsket, bli holdt anonyme.