Stiftelsen har ca. 600 boliger til leie for ansatte ved Ahus. Alle boligene er i gåavstand til sykehuset, og varierer i størrelse fra små studioleiligheter til større 3- og 4-roms boliger.

Søke bolig
For å søke bolig hos oss må du ha et gyldig arbeidsforhold med Ahus. Utover dette forholder vi oss til et sett med tildelingsregler når vi behandler søknadene. Søknadene vurderes fortløpende, og boligene tildeles uspesifisert. Senest 14 dager før overtakelse vil du få tilsendt informasjon om hvilken leilighet du har fått tildelt.

Botid
Vi tilbyr husleiekontrakter med 3 års varighet. For ansatte i et vikariat tilbys leietid tilsvarende vikariatets lengde. Vi forbeholder oss retten til å avkorte leietiden dersom det er planlagt at boligen skal rehabiliteres i løpet av leieperioden.

Søknadsskjema
Søk bolig