Røykvarslerdagen 1. desember er en årlig kampanje hvor brannvesen over hele landet vil at alle sjekker at de har fungerende røykvarsler.

Alle leilighetene hos oss er utstyrt med minst en røykvarsler, enten på strøm eller batteri.  Vi deler ut batterier til alle boligene i forkant av 1. desember, og anmoder alle de som har røykvarsler med batteri om å teste denne etter at batteriet er byttet. Også de som har røykvarslere på strøm er ansvarlig for å sørge for at disse fungerer som de skal.

Tips for hvordan du sjekker røykvarsleren

  • Test røykvarsleren 1 gang i måneden ved å trykke på knappen. Du bør teste med røykstikker . Brannvesenet anbefaler IKKE bruk av åpen ild for å teste røykvarslere.
  • Batteriet bør skiftes en gang i året. Gjør det til en vane å bytte batteriene 1. desember.
  • Røykvarsleren må støvsuges med jevne mellomrom. Vær forsiktig og bruk «den lille kosten» slik at du ikke ødelegger elektronikken.
  • Begynner røykvarsleren å pipe med gjentatte korte pipelyder, må batteriet byttes ut.

(ref. www.trygg og sikker.no)