For din egen sikkerhet anbefaler vi at du gjør deg kjent med rømningsveier og brannslukningsutstyret i din leilighet.

Rømningsplan
En rømningsplan med branninstruks er hengt opp i entreen i leiligheten din. I tilfelle evakuering, er det viktig at du og de du bor sammen med kjenner til hvor nærmeste rømningsvei er. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse. Rømningsveier skal være frie for personlige eiendeler for å gi raske fluktmuligheter, samt at brannvesenet skal få hurtig adkomst til boligen.

Røykvarslere 
Det er montert minst en røykvarsler i leiligheten din, i tillegg til en husbrannslange. Du er selv ansvarlig for at røykvarsleren virker til enhver tid. Vi deler ut batteri i november / desember hvert år. Vi anmoder om at du da bytter ut batteriet i røykvarsleren, og kontrollerer at den virker i etterkant av dette.

Husbrannslange
Det er montert en husbrannslange i hver leilighet. Vi foretar kontroll av denne hvert annet år.

Komfyrvakt
Det er montert en komfyrvakt i de fleste leilighetene på området. Dersom det ikke er komfyrvakt i din leilighet kan dette etterspørres.
For å sikre at komfyrvakten er tilkoblet riktig er vi behjelpelig med å tilkoble komfyren når du flytter inn, eller ved behov.

Elektriske artikler
En av de vanligste årsakene til brann i Norge er feil bruk av elektriske artikler. Se tips og råd ved bruk nedenfor, utarbeidet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap(DSB):

  • Produktene som brukes skal være i god teknisk stand (CE – merket).
  • Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, og ikke bruk apparatene til andre ting enn de er tiltenkt.
  • Følg med på at ladere og transformatorer ikke blir for varme.
  • Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal kun brukes mens du er hjemme, og ikke mens du sover.
  • Tøm lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk.
  • Slå helt av alle elektriske apparater når de ikke er i bruk.
  • Ikke belast den enkelte stikkontakt med for mange apparater.
  • Vær sikker på at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. Kast gammelt elektrisk utstyr og slitte ledninger.
  • Forsøk deg heller ikke som «hobbyreparatør» -overlat reparasjoner til fagfolk.