Gjenstander som oppbevares i kjeller og trappeoppganger må fjernes og lagres i egen bod eller leilighet senest mandag 15/11.

Private eiendeler som ikke er merket med navn og adresse, og som oppbevares i fellesarealer denne dagen vil bli kastet, og eventuelle krav om erstatning vil bli avvist.

Vi minner om at egen bod må holdes låst. (Boden som tilhører din leilighet har samme nummer som leiligheten.)

Restavfallscontainere blir satt ved Nordbyringen 13/15, 19/39, 25/27 og ved Nordbyringen 34-38.

Container for elektrisk avfall blir satt ved Nordbyringen 34-38, og merkes med elektrisk avfall.

Trivsel og brannsikkerhet skaper vi sammen!