Når du og din familie sorterer matavfall i grønn pose, plast i restavfall, papp og papir i egen beholder og leverer glass- og metallemballasje til returpunkter for dette, bidrar dere til "det grønne skiftet".

Flere steder på boligområdet er det nå hengt opp skap hvor det ligger grønne matavfallsposer. Boligstiftelsen vil sørge for at skapene fylles opp ved behov. Her finner du kart over hvor skapene er plassert.

Takk for at du bidrar med kildesortering!