Vi anmoder at alle om å gjøre sitt for og bidra til et hyggelig bomiljø, og minner om våre regler for dyrehold.

Illustrasjon: Ola Narr Borettslag

Regler for dyrehold

  • Hunder skal føres i bånd hele året innenfor boligselskapets område.
  • Dyreeiere plikter å fjerne ekskrementer sitt dyr måtte etterlate seg på veier, plener, fellesareal og i trapper og lignende.
  • Enhver er ansvarlig og erstatningspliktig for skade sitt husdyr måtte påføre person eller eiendom i boligselskapet, planter, grøntanlegg med mer.
  • Vi ber om at alle tar hensyn til sine naboer og gjør sitt for å bidra til et hyggelig bomiljø!