Vi har fått nytt nabovarsel om kommende bygge- og anleggsarbeid på prosjekt NKS Helsehus med adresse Rektor Wolans vei 11.

Normaltid for byggearbeidene er fra kl. 7–19 mandag-fredag, men det vil kunne være forberedende arbeider både på begynnelsen og slutten av dagen.
Støyende arbeider vil pågå mellom kl. 7–19.
Noe ekstra arbeid kan forekomme på enkelte lørdager fra kl. 8-16.
Eventuelt arbeid utover disse tidspunkt vil bli varslet særskilt.

Her kan du lese mer informasjon vedrørende arbeider i oktober.