If you wish to terminate your contract, you need to notify us in writing. The notice period starts from the 1st of the month after we have received the notification.

Notice period
The notice period is 1 calendar month for apartments with up to one bedroom. For larger apartments the period is 3 calendar months.

Agreement on check-out /  delivering of keys
Remember to make an appointment to check the flat before you move out. Once the check-out is approved, keys can be delivered to our office. Apartment checks are made on Mondays and Thursdays.

Refund of deposit
You will receive your deposit no later than 2 months after you move out, as long as the check-out was approved and all keys has been delivered to our office.

Please fill in the form below as accurately as possible:

Oppsigelse

  • DD dot MM dot YYYY
  • For overføring av depositum
  • (f.eks. Fortum)
  • Usikker på oppsigelsesfristen? Oppsigelsesfristen er 3 kalendermåneder. Oppsigelsesfristen løper fra og med den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er levert. Sjekk av leilighet: Vennligst ta kontakt på 97 97 64 44 eller per e-post: post@ahusbolig.no minst fem virkedager før utflytting for å avtale tid for sjekk av leilighet. Vi gjør oppmerksom på at husleie (garasjeleie) løper inntil rengjøring er godkjent, og alle nøkler og garasjenøkler er levert. Melding blir ikke sendt lønningskontoret før dette er i orden. Eventuell for mye trukket leie vil bli tilbakebetalt.
    Jeg samtykker i at informasjonen som er registrert i søknadsskjemaet blir lagret og benyttet som en del av søknadsbehandlingen.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.