Som hovedregel skal leien betales ved trekk i lønn i forbindelse med lønnsutbetaling. Første husleie betales med faktura.

Eksempel: kontraktstart er satt til 20. april. Du vil få tilsendt faktura for husleie i perioden 20.-30. april og 1.-31. mai. Fra og med junimåned, vil du bli trukket én husleie, den 12. i hver måned.

Unntaksvis (der trekk i lønn ikke er mulig) vil faktura bli tilsendt med forfall den 15. i hver måned.

Kontonummer
Innbetaling av husleie til kontonr: 7101 05 31270.
Innbetaling av forskuddsleie til kontonr: 1503 17 32600. Husk å merke giroen med «forskuddsleie» samt ditt kundenummer (6 siffer, står i tildelingsbrevet du har mottatt).

Betale fra utlandet
Skal du betale giro fra utlandet trenger du SWIFT-koden og IBAN-nummeret.
SWIFT koden er: DNBANOKKXXX (Swift forteller hvilken bank i hvilket land, i vårt tilfelle DnB).
Betaling av husleie: IBAN NO74 7101 05 31270
Betaling av Forskuddsleie: IBAN: NO59 1503 17 32600. Husk at det påløper gebyr ved betaling fra utland, dvs. at du må supplere gebyret på innbetalingen.