Oppsigelse

  • For overføring av depositum
  • (f.eks Hafslund)
  • Usikker på oppsigelsestid? I familieleiligheter er oppsigelstiden 3 måneder, og i øvrige boliger kun 1 måned. Dette regnes fra den første i hver måned. Sjekk av leilighet: Vennligst ta kontakt på 97 97 64 44 eller per e-post: post@ahusbolig.no minst femdager før utflytting for å avtale tid for sjekk av leilighet. Vi gjør oppmerksom på at husleie (garasjeleie) løper inntil rengjøring er godkjent, og alle nøkler, parkeringstillatelse og garasjenøkler er levert. Melding blir ikke sendt lønningskontoret før dette er i orden. Eventuell for mye trukket leie vil bli tilbakebetalt.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.