Oppsigelse

  • DD dot MM dot YYYY
  • For overføring av depositum
  • (f.eks. Fortum)
  • Usikker på oppsigelsestid? I familieleiligheter er oppsigelsestiden 3 måneder, og i øvrige boliger 1 måned. Dette regnes fra den første i hver måned. Sjekk av leilighet: Vennligst ta kontakt på 97 97 64 44 eller per e-post: post@ahusbolig.no minst fem virkedager før utflytting for å avtale tid for sjekk av leilighet. Vi gjør oppmerksom på at husleie (garasjeleie) løper inntil rengjøring er godkjent, og alle nøkler, parkeringstillatelse og garasjenøkler er levert. Melding blir ikke sendt lønningskontoret før dette er i orden. Eventuell for mye trukket leie vil bli tilbakebetalt.
    Jeg samtykker i at informasjonen som er registrert i søknadsskjemaet blir lagret og benyttet som en del av søknadsbehandlingen.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.