Det er begrenset med parkeringsplasser på området, og vi anbefaler at du setter deg inn i parkeringsbestemmelsene. Oversikt over hvor du kan parkere er skiltet ved innkjøringen til boligområdet.

Vi bruker en digital parkeringsløsning. Her kan du administrere din egen parkeringsavtale. Før du kan ta i bruk løsningen må vi registrere deg i parkeringssystemet. Ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Brukerveiledning digitalparkering Aimo. Beboerparkering oppdateres automatisk den første hver måned, mens gjesteparkering har en tidsbegrensning på 7 dager.

Umerkede parkeringsplasser
Våre parkeringsplasser er umerkede, og du må parkere der det er ledig plass. Dette kan medføre at du må parkere bilen et stykke fra boligen din.

Parkeringsbestemmelser
Kart over parkeringsplasser
Her kan du lese våre parkeringsbestemmelser

Elbil
Vi har ingen parkeringsplasser som er tilrettelagt for å lade elbiler, hverken utomhus eller i våre lukkede garasjeanlegg. Av sikkerhetsmessige hensyn tillates det derfor ikke å lade elbiler på vårt boligområde.

Det er forbud mot parkering av elbiler i våre garasjeanlegg. Dette fordi skadeomfanget ved brann av en elbil som står parkert i et lukket garasjeanlegg vil være svært stort. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig for en redningsbil å hente ut en bil fra noen av våre garasjeanlegg, f.eks. ved mangel på strøm.

Antall parkeringstillatelser
Har du bil får du én gratis parkeringsavtale ved innflytting. Det utstedes maks tre parkeringsavtaler pr. bolig. Parkeringstillatelse nr. 2 og 3 faktureres med kr 100/md (pr. stykk). Beboerparkering er reservert til områdets leietakere, og skal ikke benyttes av pasienter eller ansatte ved Ahus (bostedsadresse til bruker må være boligen tillatelsen utstedes for, og kontroll av dette kan påregnes).

Leie av garasje
Det finnes carport, separat- og fellesgarasje på området. Ønsker du å leie garasje eller carport, send søknad her. Det gjøres oppmerksom på at det er bindingstid på 1 år ved leie av garasje eller carport. Oppsigelsestiden for leie av garasje/carport er én måned.

Garasjer/carporter skal kun brukes til å parkere bilen, ikke som lagringsplass.

Priser på leie av garasje:
Separat garasje: kr 500,- per md.
Fellesgarasje: kr 500,- per md.
Carport: kr 300,- per md.

Gjesteparkering
Gjesteparkering er reservert for besøkende til områdets leietakere, og skal ikke benyttes av beboere, pasienter eller ansatte ved Ahus.

På gjesteparkeringsplassene kan man stå parkert opptil 5 timer uten parkeringskort, med unntak av Hagasvingen ved Rektor Wolans vei, der er det maks 3 timer, se skilt. Skal man parkere lenger enn dette, må gjesteparkeringstillatelse registreres i parkeringssystemet vårt. Det er en begrensning på 2 aktive gjesteparkeringer i appen til Aimo.

Inn- og utflytting
Så lenge det pågår inn- og utflytting kan du stå utenfor inngangen/oppgangen til leiligheten uten tillatelse.

Transport av varer og lignende
Har du behov for å bære varer eller lignende inn og ut av leiligheten kan du stå parkert utenfor i inntil 40 minutter før det ilegges bot.