Det er begrenset med parkeringsplasser på området, og vi anbefaler at du setter deg inn i parkeringsbestemmelsene. Oversikt over hvor du kan parkere er skiltet ved innkjøringen til boligområdet.

Umerkede parkeringsplasser
Våre parkeringsplasser er umerkede, og du må parkere der det er ledig plass. Dette kan medføre at du må parkere bilen et stykke fra boligen din.

For mer informasjon
Kart over området (pdf)
Parkeringsbestemmelser (pdf)

Antall parkeringskort
Har du bil får du et gratis parkeringskort ved innflytting. Det utstedes maks to parkerings – tillatelser per bolig. Parkeringskort nr. 2 faktureres med kr. 500,-.

Det gjennomføres gjevnlig parkeringskontroll, og biler uten synlig parkeringskort vil kunne få parkeringsbot. Parkeringstillatelsen må være godt synlig i bilens frontrute. Vær oppmerksom på at kortet kun gjelder for den bilen det er utstedt på.

Leie av garasje
Det finnes carport, separat- og fellesgarasje på området. Ønsker du å leie garasje eller carport, send e-post til post@ahusbolig.no Det gjøres oppmerksom på at det er bindingstid på 1 år ved leie av garasje eller carport.

Priser på leie av garasje:
separat garasje: kr. 400,- pr mnd
fellesgarasje: kr. 300,- pr mnd
carport: kr. 200,- pr mnd

Gjesteparkering
På dagtid (hverdager), er det begrenset parkeringstid (maks 3 eller 5 timer) på områdets gjesteparkering. For mer informasjon, se oversikt over gjesteparkering (pdf), eller skilt ved innkjøring til parkeringsplassene.

Trenger du besøksparkeringstillatelse hentes dette på kontoret i kontorets åpningstid.