Det er begrenset med parkeringsplasser på området, og vi anbefaler at du setter deg inn i parkeringsbestemmelsene. Oversikt over hvor du kan parkere er skiltet ved innkjøringen til boligområdet.

Umerkede parkeringsplasser
Våre parkeringsplasser er umerkede, og du må parkere der det er ledig plass. Dette kan medføre at du må parkere bilen et stykke fra boligen din.

Parkeringsbestemmelser
Her kan du lese våre parkeringsbestemmelser

Kart over gjesteparkering

Elbil
Vi har ingen parkeringsplasser som er tilrettelagt for å lade elbiler, hverken utomhus eller i våre lukkede garasjeanlegg. Av sikkerhetsmessige hensyn tillates det derfor ikke å lade elbiler på vårt boligområde.

Det er forbud mot parkering av elbiler i våre garasjeanlegg. Dette fordi skadeomfanget ved brann av en elbil som står parkert i et lukket garasjeanlegg vil være svært stort. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig for en redningsbil å hente ut en bil fra noen av våre garasjeanlegg, f.eks. ved mangel på strøm.

Antall parkeringstillatelser
Har du bil får du én gratis parkeringstillatelse ved innflytting. Det utstedes maks to parkeringstillatelser per bolig. Parkeringstillatelse nr. 2 faktureres med kr. 500,-.

Det gjennomføres jevnlig kontroll, og biler uten gyldig parkeringtillatelse vil kunne få parkeringsbot. Parkeringstillatelsen må være godt synlig i bilens frontrute. Vær oppmerksom på at kortet kun gjelder for den bilen det er utstedt på.

Leie av garasje
Det finnes carport, separat- og fellesgarasje på området. Ønsker du å leie garasje eller carport, send søknad her. Det gjøres oppmerksom på at det er bindingstid på 1 år ved leie av garasje eller carport. Oppsigelsestiden for leie av garasje/carport er én måned.

Garasjer/carporter skal kun brukes til å parkere bilen, ikke som lagringsplass.

Priser på leie av garasje:
Separat garasje: kr. 400,- pr mnd
Fellesgarasje: kr. 300,- pr mnd
Carport: kr. 200,- pr mnd

Gjeldene leiepriser på garasjer vil bli endret fra 01.01.2023.

Gjesteparkering
På dagtid (hverdager), er det begrenset parkeringstid (5 timer) på områdets gjesteparkering.

Trenger du gjesteparkeringstillatelse hentes dette på kontoret i kontorets åpningstid.

Inn – og utflytting
Så lenge det pågår inn –  og utflytting kan du stå utenfor inngangen / oppgangen til leiligheten uten tillatelse.

Transport av varer o.l
Har du behov for å bære varer eller lignende inn og ut av leiligheten kan du stå parkert utenfor i inntil 40 minutter før det ilegges bot.