Et godt inneklima i er viktig for trivselens skyld, men også for å hindre kondensskader. Punktene nedenfor gir deg tips og råd om hvordan du kan sørge for dette.

Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune

Hold ventilene åpne til enhver tid (også i vinterhalvåret)
Les mer om hvordan forbedre innemiljøet blant annet med tanke på støv, fukt og mugg.

Sett vinduer og dører på vidt gap i 3-5 min
Energisparende lufting skjer over kort tid. Vinduer som står med liten åpning over lang tid, er ikke økonomisk. Husk at radiator- og vannrør kan fryse på forholdsvis kort tid hvis de står i nærheten av åpne vinduer når det er minusgrader ute.

Søppel
Å sette søppel «på vent» i oppgangen eller i fellesareal er ikke tillatt. Det skaper luktproblemer og kan dra til seg skadedyr. Husholdningsavfall og papir skal i avfallsbrønner/container.

Ikke sett ut søppel, møbler og stor emballasje. Dette gjelder også i oppganger og fellesboder/areal.

Det er ikke tillatt å hensette søppel av noen art på boligområdet. Dette kan bli politianmeldt.

Kildesortering
Det er gode muligheter for kildesortering. Ved butikken finnes det beholdere for glass, hermetikk og klær. Kiwi tar imot batterier, lyspærer og lysstoffrør.

Annet avfall må den enkelte selv bringe til kommunal fyllplass, se www.roaf.no for mer informasjon.

Røyking forbudt
Det er ikke tillatt å røyke i boligen, trappeoppganger eller andre fellesområder. Dette gjelder også utomhus (bl.a. balkonger), dersom det er til sjenanse for naboer/andre.