Et godt inneklima i er viktig for trivselens skyld, men også for å hindre kondensskader. Punktene nedenfor gir deg tips og råd om hvordan du kan sørge for dette i din leilighet.

Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune

Hold ventilene åpne til enhver tid (også i vinterhalvåret)
Stengte ventiler ødelegger ditt innemiljø, og kan blant annet føre til mugg og soppdannelser. Øk heller temperaturen på varmeovn og lukk dører. Anbefalt temperatur på soverom er ca. 14-16 grader og 20-21 grader i oppholdsrom. Se Norges astma og allergiforbund for mer informasjon. Ventilene finner du på yttervegg eller i vinduskarm.

Sett vinduer og dører på vidt gap i 5-10 min
Energisparende lufting skjer over kort tid. Vinduer som står med liten åpning over lang tid, er ikke økonomisk. Husk at radiator- og vannrør kan fryse på forholdsvis kort tid hvis de står i nærheten av åpne vinduer når det er minusgrader ute.

Sjekk om avtrekkskanalen er åpen og ren
Oppleves boligen som «tett», sjekk at luftespalter i vinduskarmen, ventiler osv. er åpne. Hjelper ikke dette, . Du kan holde et ark flatt foran ventilen, for å se om det er trekk i kanalen. Arket vil da bli sugd mot ventilen. IKKE bruk fyrstikk eller lighter. Støv og fett i kanalen er lett antennelig!

Det er ikke aircondition i våre boliger
Den beste måten å holde boligen kjølig på om sommeren, er å skjerme mot sola. Trekk for gardiner, persienner eller lignende. Er det varmt ute midt på dagen, hjelper det ikke å ha vinduet oppe. Luft heller skikkelig på kvelden, natten og morgenen, mens det fortsatt er litt kjølig i lufta.

Kast søppel med en gang
Å sette søppel «på vent» i oppgangen eller i fellesareal skaper luktproblemer og kan dra til seg skadedyr.

Ikke sett søppel, møbler og stor emballasje ved søppelbrønnene. Dette gjelder også i oppganger og fellesboder/areal.

Benytt mulighetene for kildesortering
Det er gode muligheter for kildesortering på boområdet. Ved butikken finnes det beholdere for glass, hermetikk og klær. Kiwi tar imot batterier, lyspærer og lysstoffrør. Annet avfall må den enkelte selv bringe til kommunal fyllplass, for eksempel Ragn-Sells ved Mc Donalds, Lørenskog. Se forøvrig Romeriket avfallshåndtering(ROAF) for mer informasjon.

Det er røyking forbudt i våre boliger
Det er ikke tillatt å røyke i boligen, trappeoppganger eller andre fellesområder. Dette gjelder også utomhus (bla balkonger), hvis det er til sjenanse for naboer/andre.