Som eier sørger stiftelsen for at bygningen / leiligheten er forsikret, men dette dekker ikke skade på, eller tap av, personlige eiendeler. Vi anbefaler sterkt at du tegner en innboforsikring.

Illustrasjon: Pixabay

Hvem er dekket av forsikringen?
Innboforsikringen gjelder for deg som har inngått forsikringen, og den / de personene som står registrert med samme adresse i folkeregisteret.

Hva dekker innboforsikringen?
Innboforsikringen dekker i hovedsak (helt eller delvis) kostnader knyttet til:

  • fysiske skader på eiendelene forårsaket for eksempel ved brann, lynnedslag, vannskader eller tyveri.
  • skade på eiendeler som står lagret i bod eller kjeller. Eksempler på dette kan være tyveri av barnevogn eller låst sykkel.
  • midlertidig bosted grunnet skade i hjemmet, utgifter til rettshjelp, eller til rettslig erstatningsansvar.

Nyttige lenker
www.finansportalen.no
www.forsikring.no