Vi anbefaler sterkt at du tegner en innboforsikring.

Illustrasjon: Pixabay

Hva dekker innboforsikringen?
Innboforsikringen dekker i hovedsak (helt eller delvis) kostnader knyttet til:

 • fysiske skader på eiendelene forårsaket for eksempel ved brann, lyn nedslag, vannskader eller tyveri
 • skade på eiendeler som står lagret i bod eller kjeller. Eksempler på dette kan være tyveri av barnevogn eller låst sykkel
 • midlertidig bosted grunnet skade i hjemmet, eller utgifter til rettshjelp eller rettslig erstatningsansvar.
   Hvem er dekket av forsikringen?
   Innboforsikringen gjelder for deg som har inngått forsikringen, og den / de personene som står registrert med samme adresse i folkeregisteret.

   Nyttige lenker
   www.finansportalen.no
   www.forsikring.no