I tilfelle evakuering er det viktig at du og de du bor sammen med kjenner til hvor nærmeste rømningsvei er.

Hvor er nærmeste rømningsvei?.
Alle våre leiligheter har minst en rømningsvei som fører ut i det fri. I tillegg har noen av blokkleilighetene våre fluktmuligheter fra balkongene. Disse finner du enten i form av  en luke ned til balkongen i etasjen under, eller gjennom en luke  som fører til balkongen i naboleiligheten. I tillegg er det satt opp brannstiger som gir adkomst ned til bakkeplan.

Det er hengt opp en rømningsplan med branninstruks i entreen. Gjør deg kjent med denne!

Frie rømningsveier
Rømningsveier skal være frie for personlige eiendeler for å gi raske fluktmuligheter i tilfelle brann. Hensetting av møbler, hvitevarer og andre private eiendeler i trapper, kjellerganger og andre fellesareal hindrer fremkommelighet og tillates derfor ikke.

Hold branndørene i kjelleren lukket
For din egen sikkerhet, og for å unngå spredning ved brann er det viktig å holde branndørene i kjelleren lukket. Du oppfordres til å være ekstra oppmerksom på dette når du benytter kjelleren.

Tips om brannsikkerhet