Som en del av vårt brannforebyggende arbeid vil vi foreta en kontroll av alle brannslanger  i alle leiligheter og fellesareal i perioden 27. mars - 12. april. Hver husstand vil bli informert i god tid om dato for når kontrollen vil finne sted. Arbeidet vil bli utført mellom kl. 08.00 - 15.00.

Arbeidet utføres av fagpersonell fra NOHA. Disse vil bli gitt adgang til leilighetene, slik at det ikke er nødvendig å være hjemme.

Dersom du har husdyr, eller av andre årsaker ønsker å være tilstede under kontrollen ber vi deg ta kontakt med boligstiftelsen  på tlf. 97976444 for å avtale et tidspunkt.

Vi beklager ulempen dette kan medføre.

For mer informasjon om brannsikkerhet, se brannsikkerhet