Kontrakt skrives under og nøkkel hentes på vårt kontor mellom kl. 10.00 - 14.00 på overtagelsesdagen, eller etter avtale. Husk å ta med kvittering for innbetalt forskuddsleie.

HJK
Illustrasjon:Pixabay

Dårlig rengjøring
Er leiligheten dårlig rengjort, skal det varsles uten ugrunnet opphold per tlf: 97 97 64 44, senest påfølgende virkedag kl 12.00. Manglende renhold vil da bli rettet opp. Tekniske mangler som var tilstede ved innflytting må varsles innen 14 dager ved å fylle ut skjema for feil og mangler. Er klagen ikke mottatt innen nevnte tidsfrist, anses leiligheten som overtatt og godkjent.

Innboforsikring
Som leietaker hos oss er du ikke dekket av innboforsikring, og vi anbefaler på det sterkeste at du har en avtale om dette. En god innboforsikring kan dekke inventar, løsøre og eventuelt utgifter til alternativ bolig. For mer informasjon, se Innboforsikring.

Husleie/forskuddsleie
Husleien vil bli trukket fra lønn der det er mulig. Ved første husleietrekk vil du bli trukket for resterende dager i innflyttingsmåneden og påfølgende måned. I andre tilfeller, der trekk i lønn ikke er mulig, vil faktura bli tilsendt med forfall den 15. i måneden. For mer informasjon om betaling av husleie, se Innbetaling av husleie.