Det hensettes møbler, hvitevarer og andre private eiendeler i trappeganger, kjellerganger og andre fellesareal, noe som går utover brannsikkerhet og renhold.

Vi minner om at dette er rømningsveier og at det derfor ikke må  oppbevares gjenstander som kan være til hinder ved en eventuell evakuering.For å sikre fremkommelighet i trappeganger og fellesareal ber vi om at eiendeler som er lagret i disse arealene fjernes, og settes i egne boder og leiligheter.

Behov for søppeltaxi?
Har  du behov for å kaste private eiendeler som barnevogner, møbler eller hvitevarer, må du selv bringe dette til nærmeste kommunale fyllplass. Vi henviser til www. roaf.no for mer informasjon om beliggenhet og åpningstider.

Dersom du ikke har mulighet til å frakte avfall / stor emballasje til fyllplassen selv, finnes det firma som kan hente grovavfallet for deg. For mer informasjon, se www.soppeltaxi.no eller www.ryddogvask.no

Det er ikke tillatt å sette søppel, møbler og annen stor emballasje utenfor søppelbrønnene.