Lørenskog kommune skal skifte kommunale vann- og avløpsledninger i Nordbyringen.

Arbeidet vil medføre anleggsarbeid mellom blokkene, se kart.

Uke 14 (04.-08.04.22) – Rigging

  • Anleggsbrakke, container, gravemaskin og noen byggegjerder utplasseres på riggområdet (grønn sky på kart).
  • Anleggsområdet (rød sky) vil bli ryddet for lekeapparater og beplantning/trær.
  • Det kan være at noen byggegjerder blir satt opp i området hvor arbeidet skal starte (rød sky).

Uke 16 (fra 19.04.22) – Oppstart anleggsarbeid

  • Det vil først bli etablert midlertidig vanntilførsel for de to berørte blokkene
    (Nordbyringen 33-37 og Nordbyringen 34-38) før arbeidene med utskifting startes.