Gjenstander som oppbevares i kjeller og trappeoppganger må fjernes og lagres i egen bod eller leilighet senest mandag 22/11.

Private eiendeler som ikke er merket med navn og adresse, og som oppbevares i fellesarealer denne dagen vil bli kastet, og eventuelle krav om erstatning vil bli avvist.

Vi minner om at egen bod må holdes låst. (Boden som tilhører din leilighet har samme nummer som leiligheten.)

Restavfalscontainere blir satt ved Nordbykroken 35, Søsterveien 10-18 og ved Dr. Kobros vei 4 og 8.

Container for elektrisk avfall blir satt ved Dr. Kobros vei 8.

Trivsel og brannsikkerhet skaper vi sammen!