Ahus har i samarbeid med Velferdslaget planer om nytt fellesbygg, som inkluderer ny butikk.

Det vil medføre at boligstiftelsen vil avstå tomtegrunn til formålet når avtale foreligger. I tillegg planlegger Ahus ytterligere et bygg, som er tilbudt Oslo Met for etablering av universitet. Området som blir berørt er i hovedsak fire-mannsboligene/lavhusene, se kartutsnitt.

Planarbeider pågår, som og inkluderer ulike undersøkelser som utføres innenfor området. Så snart Ahus har gitt oss informasjon om mulig oppstart, vil vi orientere berørte beboere og naboer. Vi vil da sørge for dialog, der det må gis tilbud om alternativ bolig, der det er ønskelig.

Har du spørsmål i saken må du gjerne kontakte boligstiftelsen via post@ahusbolig.no.