Vi minner om bålforbudet som inntrer hvert år. Forbudet gjelder fra 15. april til 15. september.

Benytt faste grill –  og bålplasser.
Selv om våren ikke har kommet for fullt, og det fortsatt ligger klatter av snø i skogen ber brannvesenet om at alle viser aktsomhet ved bruk av ild. Alle som ønsker å lage mat ute oppfordres til å benytte faste bål –  og grillplasser.

Det vises til www.nrbr.no for mer informasjon.