På grunn av det flotte og tørre sommerværet og faren for brann ved bruk av ild, ber vi om at grillene som står ute på området ikke benyttes.

Totalforbud mot bruk av ild og grilling
Det er innført totalforbud mot bruk av alle typer ild og  grilling i Lørenskog, og andre kommuner på Romeriket på grunn av den økende skogbrannfaren. Forbudet gjelder  gjelder faste bål- og grillplasser, og bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner, primuser og liknende.

Grilling i egen hage / fellesområder
Nedre Romeriket Brann og Redningsvesen (NRBR) anbefaler at det ikke grilles i egen hage, og vi minner om forbudet mot grilling på balkonger.  Så lenge det er knusk tørt i gresset velger vi også «å sperre av » grillene som står ute på området.

Det vises forøvrig til www.nrbr.no for mer informasjon.