På grunn av feil på hovedbryter må El-tavlen byttes i dag, 15.02.21.

Dette medfører at beboere ikke har strøm i perioden arbeidet pågår. Vi forventer at arbeidet er ferdig kl. 15, og vil oppdatere beboere ved endringer.

Ta kontakt med Boligstiftelsen hvis du har utfordringer knyttet til dette, tlf. 97 97 64 44.

Beklager ulempene dette medfører.