I forbindelse med snørydding fremover minner vi om at parkering kun skal skje på anviste plasser.

Vær oppmerksom på at sykler, hagemøbler og annet som står langs husveggen ikke erstattes ved eventuell skade etter snømåking.

Husk: Færrest mulig hindringer vil sørge for bedre kvalitet på ryddingen.