Det står en rød og hvit sykkel ved lekeplassen mellom Nordbykroken og Nordbyringen.