Redusert tilgang

Det har vært en veldig utvikling når det gjelder coronasmittede og faren for videre spredning de siste dagene.

Etter en nøye vurdering, og all ny informasjon som har kommet frem, så har vi besluttet at vi må minimalisere kundehenvendelsene. Og det på ubestemt tid.

Ta kontakt med oss via post@ahusbolig.no!

Vi beklager derfor de ulemper det vil medføre. Å besvare henvdelsen kan ta tid, da vi allerede har svært redusert bemanning.

Vh Boligstiftelsen v/ledelsen