På grunn av stor etterspørsel av parkeringsplasser har vi besluttet at det fra 01.01.21 ikke lenger er mulighet for å plassere campingvogner, båt- og bilhengere på boligområdet.

Disse må flyttes innen 01.01.21.