Vi har fått nabovarsel om kommende bygge- og anleggsarbeid på prosjekt NKS Helsehus med adresse Rektor Wolans vei 11.

Her kan du lese informasjon vedrørende oppstart av grunnarbeider.