Vi har fått nytt nabovarsel om kommende bygge- og anleggsarbeid på prosjekt NKS Helsehus med adresse Rektor Wolans vei 11.

Det nærmer seg ferdigstillelse av råbygget på NKS, så i uke 37 kommer vi til å demontere tårnkranen. Arbeidene vil trolig ta 3-4 dager.

I en veldig kort periode, når vi løfter ned armen til kranen, vil denne måtte legges ut i den ene kjørebanen i Rektor Wolands vei. Delen vil bli fjernet i løpet av en halv time, men vi er dessverre avhengig av å få lagt ned armen for å kunne dele den opp. Beklager ulempene dette vil medføre. Vi vil kunne opprettholde adkomsten til NKS i hele perioden, men noe trangere enn i dag.

Området som er merket med rødt, er det som blir sperret av. Se bilde under.