Vi har fått nytt nabovarsel om kommende bygge- og anleggsarbeid på prosjekt NKS Helsehus med adresse Rektor Wolans vei 11.

Normaltid for byggearbeidene er hverdager fra kl. 7-19, men det vil kunne være forberedende arbeider både på begynnelsen og slutten av dagen.
Støyende arbeider vil pågå mellom kl. 7-19.
Noe ekstra arbeid kan forekomme på enkelte lørdager fra kl. 8-16.
Eventuelt arbeid utover dette vil bli varslet særskilt.

Her kan du lese mer informasjon vedrørende arbeider i mai.