Det vil bli ryddet i fellesarealene i regi av boligstiftelsen lørdag 9. juni. Berørte beboere vil få beskjed i god tid på forhånd, med beskjed om å merke egne eiendeler.

Umerkede eiendeler som står i fellesarealene vil bli kastet i forbindelse med dette arbeidet, og vil ikke bli erstattet.

Hensetting av private eiendeler hindrer fremkommelighet
Hensetting av møbler, hvitevarer og andre private eiendeler i fellesareal går utover brannsikkerhet og renhold. Rømningsveier skal være frie for personlige eiendeler for å gi raske fluktmuligheter, samt at brannvesenet skal få hurtig adkomst til boligen.  For å sikre fremkommelighet ber vi derfor om at eiendeler som er lagret i nevnte områder fjernes, og settes i egne boder og leiligheter. Vi minner om at bodene må låses av med hengelåser.

Behov for søppeltaxi?
Har  du behov for å kaste private eiendeler som barnevogner, møbler eller hvitevarer, må du selv bringe dette til nærmeste kommunale fyllplass. Vi henviser til www. roaf.no for mer informasjon om beliggenhet og åpningstider.

Dersom du ikke har mulighet til å frakte avfall / stor emballasje til fyllplassen selv, finnes det firma som kan hente grovavfallet for deg. For mer informasjon, se www.soppeltaxi.no eller www.ryddogvask.no

Det er  dessverre ikke tillatt å sette søppel, møbler og annen stor emballasje utenfor søppelbrønnene.