For å være sikker på at posten din kommer frem til deg må postkassen din merkes med navn, i tillegg til adresse.

Illustrasjon: Pixabay

Unngå retur av post
Merking av postkassene er frivillig. Det er derfor verdt å merke seg at postbudet ikke leverer post til postkasser som er mangelfullt merket. For å unngå at brev og pakker returneres til avsender oppfordrer Posten derfor til at postkassene merkes med navn, i tillegg til adresse.