Alle innbyggere i Lørenskog må ha en ROAFiD for å kunne levere avfall på gjennvinningsstasjonene.

Dette er ikke klartgjort for Boligstiftelsens leietakere. ROAFiD til Boligstiftelsens leietakere er imidlertid under utarbeiding og vi vil komme tilbake med mer informasjon, når vi har mottatt dette fra ROAF.

Dersom du ønsker å benytte ROAF, er en midlertidig løsning, at du må kontakte Boligstiftelsen på post@ahusbolig.no og be om bekreftelse for å benytte ROAF.

Du vil så motta en epost med bekreftelse fra oss, som du kan fremvise i forbindelse med levering av avfall.