Fem vinnere er nå trukket ut. Disse vil bli kontaktet å få tilsendt et gavekort fra Kiwi.

Kundeundersøkelsen hadde en svarprosent på 36%.
Vi takker for deltagelsen, og vil bruke tilbakemeldingene til kontinuerlig forbedring.