Boligstiftelsen minner om å følge anbefalningene til FHI

I forbindelse med Coronaviruset ønsker Boligstiftelsen å minne alle som bor på området om å følge anbefalingene til FHI.

Husk at gjeldende regler også følges utendørs.

Det er viktig at vi alle gjør det vi kan for å begrense smitten. Dette er kanskje ekstra viktig for alle som bor på området og jobber i tilknytning til Ahus.

Se nettsidene til FHI for mer informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Mvh

Stiftelsen Ahus Boligselskap