Byggingen av et fem etasjers helsebygg i Rektor Wolansvei 11 skal nå igangsettes. I nærmeste fremtid vil det kun bli foretatt et par grunnboringer. Videre arbeider vil tidligst bli påbegynt i mai/juni. De som blir berørt av dette vil få nærmere informasjon i forkant.