Kontakt sikkerhetstjenesten v/ Ahus på tlf.nr. 67 96 90 00. (f.eks. ved husbråk/innlåsing med mer.)

(Illustrasjon: faktura.no)
(Illustrasjon: faktura.no)

Ved innlåsing påløper et gebyr på kr. 500,-