Vår postadresse endres til 1474 Lørenskog, med virkning fra og med 1. oktober 2018.

Hva skyldes endringen?
Endringen av postadresse kan skyldes et ønske fra postmottakere, vel / grendelag eller kommuner på grunn av lokale eller historiske forhold. Endringen kan også gjennomføres for å forbedre eller forenkle postsorteringen. I dette tilfellet er det kun poststedsnavnet som endres – fra 1474 Norbyhagen – til 1474 Lørenskog.

Får endringen noen konsekvenser for henting av pakker?
Det blir ingen endringer for henting av pakker eller andre sendinger.

Må jeg sende inn adresseforandring?
Posten informerer store avsendere, og oppdaterer de fleste offisielle adresseregistrer. Du oppfordres til å informere venner, familie og andre forbindelser om din nye postadresse.

Fra 1. 10 vil adresse og postnummersøket på posten.no og bring.no være oppdatert.