Rektor Wolandsvei er stengt for all trafikk i perioden 18. juni - 31. juli grunnet utbedringsarbeid. Omkjøring vil bli skiltet.

Vis hensyn! 
Endringen i kjøremønsteret vil føre til økt trafikk i områder hvor det normalt er minimalt med bilkjøring. Av hensyn til store og små beboere ber vi derfor om at det utøves stor aktsomhet.

For informasjon om rutene for omkjøring, se kart over området  (pdf).