Det har dessverre blitt gravd over 3 stk TV - signalkabler i forbindelse med utbedringsarbeidene i Rektor Wolansvei.

Reparasjon av kablene er bestilt, og arbeidet vil bli utført så snart som mulig.  Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.